I forbindelse med Tomas Tranströmers modtagelse af Nobelprisen i litteratur, har jeg indbundet bogen 'Dikter och Prosa 1954-2004' til udstillingen på Nobelmuseet, der vises frem til juni 2013. Jeg ønskede at deltage med lige præcis en nytrykt bog, da jeg ofte har oplevet at der indenfor mit fag anvendes gamle førsteudgaver, når det skal være "pænt". Så jeg er ekstra glad over at bogen fik en premie for godt håndværk og design.

Jeg har lavet bogen som et klassisk, lavfalset helskindsbind i blå chagrain ged. Titlen er sat med blytyper og præget med 23 karat guld. Kapitælbåndet er håndsyet med silkesnor. På toppen af bindet har jeg forgyldt en linie som "knækker", hvorfra teksten falder ud over kanten. Jeg ser i Tomas Tranströmer en person som ikke kan lade være med at skrive; teksten kommer ud af ham og på samme måde kan bogen ikke holde på teksten. Og så er det jo bogbinderens hovedopgave at beskytte teksten fra støv, sod og fugt. Her "mislykkes" jeg så, og bogstaverne vælter over kanten. Alle bogstaver i Thomas Tranströmers navn står på forsiden og resten af alfabetet på bagsiden.

Når man åbner bogen mødes man af en lyseblå forsats som er siluetten af et træ. Den har jeg hæftet med blå silkesnor (øvrige lag er hæftet med hvid tråd). Det er bogbindermester Jørgen Berg der i sin tid har lavet papiret. Lige som Tomas er en mester, er Jørgen Berg det, og jeg har lært meget af ham.

Æskens omslag er laver i shirting, i sammen gråblå farve som siderne i bogen, og siderne i æsken har jeg beklædt med Thomas' tekster.

Så jeg har lavet det hele på vrangen på samme måde som jeg prøver på med faget. Klassisk, men på vrangen!

 

In conjunction with Tomas Tranströmer recieving the Nobel Prize for literature, I have hand-bounded the book 'Dikter och Prosa 1954-2004'. It will be shown at the Nobel Museum as part of an exhibition that runs until june 2013 about Tranströmer’s work. I wanted to take part specifically with a newly-printed book since I sometimes notice within my profession that people only stick to old first editions when things have to be "nice". So it makes me particularly happy that this book has been commended for its craftwork and design.

I have made the book as a classic full leather binding in blue chagrain goat. The title has been set with lead and embossed with 23 carat gold. The headband are hand sewn with silk string. On top of the bind there is a gilded line, but it breaks and the text drops over the edge. In Tranströmer I see somebody who can't stop writing; the words are flowing out of him in the same way that the book cover can no longer contain the text. It has to be the bookbinder’s main task to protect the text from dust, soot and moisture, but this is where I “fail” and the letters tumble over the edge. You will notice that the letters in Tranströmer’s name are displayed on the cover while the remaining letters of the alphabet appear on the back.

When you open the book you see a light-blue end papers which depicts the silhouette of a tree. This has been attached with blue silk string (white string has been used for the other layers). It’s the bookbinder Jørgen Berg who originally created the paper, and just like Tranströmer with his writing, I believe Berg is a master within his field and I have learned a lot from him. 

The cover of the box is made with clothe in the same grey-blue hue as the pages in the book, and the sides of the book have been lined with Tranströmer’s texts.

I have made it all with a twist in the same way I try to approach my craft. Classic, but with a twist!

<<    >>